"Privacybeleid
dhz joye-den baes hecht belang aan uw privacy en verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van
klanten beheer De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot dhz joye-den baes De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u  via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan dhz joye-den baes  email joyedenbaes@telenet.begratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn."


Dhz joye-den baes hecht belang aan uw privacy. De hier door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden in het kader van klantenbeheer en direckte email uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden. U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. U kan zich daartoe steeds richten tot dhz joye-den baes . U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens." 

alle afbeeldingen op onze website kunnen afwijken van het originele product en zijn niet bindend , wij kunnen dus niet verantwoordelijk worden gesteld worden mocht een product afwijken van verpakking of etc .

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van